...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖައްސައިލުން
މ.
(1) ދެކޮޅުވެރިކަމުގެ ގޮތުން މީހަކާ ދިMާކޮށްލުން.
މަޖާޒު، (2) އޮށޯވެލުން.
(3) ޒިޔާރަތްކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާކެއުން . ކޯޑިޖެހުން . އަރަލުންއަރާއެޅުން . އަރި . އަތުކުރިއަރުވައިލުން . ފައިކުރިއެރުވުން . ފުއްދައިލުން . ފޮތިގަނޑު ކަހައިލުން . ދަހިކޮށްލުން . ދެރުން . ގިތްގަޅުވައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ