...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަވާހިރު
ނ.
އަގުމާތްހިލަ.
މިސާލު:
އަލިމަސް، ޔާގޫތު، ފީރޯޒު، ފެންފިޔާޒު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނޑު ނީލަން . ކީސާކުރުން . ކުލަނބު . އަލިމަސް . އެސް . މަހުރަބު . ސާފުމޮހޮރާ . ޖަވާހިރުމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ