...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަމާޢަތް
ނ.
(1) ބައިގަނޑު.
(2) ގިންތި.
(3) ބިސީ.
(4) ފަންވަތެއްގެ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާތީބުކިއުން . ބައިހެދުން . ބާޑީ އެދުރު . ބެޖު . ބޮޑުކިޔެވެނިން . ކުންފުނި . ކުލަބު . އުންމަތް . އެދުރު . ވެދުންކުރުން . މާހެފުން . މިއްލަތް . މުބާރާތު . ފާތިޙާކިޔެވުން . ލަސްކަރު . ގައުއޮޑިލަވަ . ގިންތީ . ގުރޫޕު . ގެރިއްލާ . ސަލަވާތް . ޓީމު . ޕާޓީ . ޕެރޭޑް . ޖަމުޢިއްޔާ . ޗާޓަރު . ޗެމްޕިޔަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ