...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަލިޔާކޮޅު
ނ.
ރަސްރަސްކަލުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން ދަތުރުކުރައްވާ އުޅަނދަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނުވަތަ އުޅަނދަކުން ރަށަށް ފައިބައި ވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންކުރެއްވި އުޅަނދެއް.
މިއީ ހަނިދިގުކޮށް އޮންނަ ފަލި ޖަހައިގެން ދުއްވި އުޅަނދެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ