...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަގު
ނ.
ދިޔާއެއްޗެހި އަޅަން އަނގަމަތި ބޮޑުކޮށް ހަދައިފައި ހުންނަ ކަންވާރެއް.
މީގައި އުޅަކެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޖޮގު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ