...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަސްތު
ނ.
ޒިންކު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޓޫރާ . އިތާ . ވަގުހިފާފާނޫޒު . މަދިރިދުންދަނޑި . މަތިއަންދާފިހުން . މަތިއެންދުން . މަޑިތަރު . މުދި . ފަށްފަށްޖެހުން . ފާސްދޯރު . ތިމަރަ . ގިރިދަފުސް . ޑަބިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ