...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަޑާ
ނ.
ދޮންދޫނީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ޙަރަކާތް އަވަސް އެއްޗެކެވެ.
ޢާންމު ދޮންދޫންޏަށްވުރެ ކުދިއެއްޗެކެވެ.
މިފެން ފެންގަނޑަށް ތިރިކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންބި . ރަތްޖަޑާ . ބިއްސާ . އަވަސްތޭރި . ވަޅުގަޓާރި . މައުފޭރު . މުންޏަމެރި . ފަންބުރު . ފަތްމިނި . ފެންބުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ