...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަޒީރާބޮލި
ނ.
ބޮލީގެ ބާވަތެއް.
މި ބޮލި ހުންނަނީ މަތީފަރާތް މަޑު އަޅިމުށި ކުލައެއްގައެވެ.
ގަދަމުށިކުލައިގެ ކުދިކުދި އެކިވަރުގެ ވައްބޮޅުތަކަކާއި ލައްތަކަކުން މުޅި ބޮލި ފުރާލެވިފައިވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ