...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަޕާނުރޯސް
ނ.
ފިނިފެން މަލެއްގެ ގޮތަށް ހުންނަ މަލެއް އަޅާ ވިނައެއް.
މީގެ އެތައް ކުލައެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ