...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖާމިލު
ނ.
ސިއްރުގޮތުގައި ދެމީހަކު އެއްތަންކުރުވާ ކުރުވުން ނުވަތަ ނުހަމަގޮތުގައި އަންހެނަކާ ފިރިހެނަކު ތަތްކުރުވާ ކުރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެކިވެރިވެލާ . އެއްތަންކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ