...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖާފާނުރުއް
ނ.
ދިވެހި ރުކާ އެއްގޮތަށް ހެދޭ، ދިވެހިރުކުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ވަރަށް ކުރުކޮށް ހުއްޓާ ފޯދޭ ވައްތަރެކެވެ.
ކަނދު ބުޑުލާއިރަށް ފޯދޭނެއެވެ.
މިއީ އޮޅުދޫކަރައިގެ ޖަފްނާގައި ހުންނަބާވަތެކެވެ.
ވީމާ މިނަން ނިސްބަތް ކުރެވިފައިއެވަނީ ޖަފްނާއަށް ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުންދިރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ