...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖާގަ
ނ.
(1) ހުސްތަން.
(2) ދަނޑިވަޅު.
މިސާލު:
އަހަރެން އެއްޗެއް ބުނާނެ ޖާގައެއް ނުދިނެވެ.
(3) ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު.
މިސާލު:
އެ އޮފީހުގައި ހުސް ޖާގައެއް ނެތެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާލި . ހުސްތަން . ރާޒުވާގޮނޑި . ރިޒާވުކުރުން . ބަނާތު . ބޮޑުބެރު . ކަންބަޅިގަނޑު . ކެހެރިގަނޑު . އަތްހަމަ . ވަނޮޅުޖެހުން . ވަޅުނުލިބުން . މަދުބެދުން . ފަށަންވަޅު . ފިތިބާރުވުން . ފިލާގަނޑުއެޅުން . ފުރިބާރުވުން . ފުރުން . ފުއްލުން . ތަނަވަސް . ތަނަވަސްކަން . ތަނަވަސްވުން . ތަން . ތަންހެދުން . ތަންކޮޅެއް . ތަންދަތިވުން . ތަންދިނުން . ތަންދެއްކުން . ތަކާވަރު . ތިނޯހެއްގެ ތުނޑުޖައްސައިލާނެ ތަންކޮޅެއްވެސް ނެތް . ޖާގަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ