...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖާސޫސީ ވާހަކަ
ނ.
(1) ސިއްރު މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި، އެފަދަ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ކުށްކުރާ މީހުން އަތުލުމުގެ މަސައްކަތާ ބެހޭވާހަކަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޑިޓެކުޓިވު ވާހަކަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ