...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖާސޫސް
ނ.
(1) ޤާނޫނާއި ގަވާޢިދާ ޚިލާފުވާ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމީހާ.
(2) ޢާންމުކޮށް ލިބެން ނުހުންނަ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އެއްކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފާރަލުން . ޑިޓެކްޓިވު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ