...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖާޑި
ނ.
އަނގަމަތި ކުޑަކޮށް މަތިފަލަކޮށް ފުލަށް ތަންކޮޅެއް ހިމަކޮށް ހުންނަ މުށީގެ ބޮޑު ކަންވާރެއް.
މިހުންނަނީ މަރުތަބާނަށްވުރެ ކުރުފަލަކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުނބާ . މަރުތަބާން . މަސްމުޑުކާ . މުޑުކާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ