...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖިންސީގުޅުން
ނ.
ދެމީހަކު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެގެން ޖިންސީ އަމަލު ހިންގާ ހިންގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަނބިފިރިކަން . މީހުނާއުޅުން . މޮށުން . މޮށްޓުން . މޮއްޓުން . ފިރިހެންކުޅި . ފެންކިހުނު . ދެކޮޅުންކާވެން . ތަޅައިލުން . ތަގަރިތެޅުން . ތެލަބަޑިތެޅުން . ޖޯޑުކުރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ