...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖިންސު
ނ.
(1) އަންހެން ނަސްލާއި ފިރިހެން ނަސްލުން އެއް ނަސްލު.
(2) ނަސްލު.
މިސާލު:
(ހ) ދިވެހި.
(ށ) ސިންގަޅަ.
(ނ) ނައަމްސޫފި.
(4) ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންލުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ފަޓުލޫނެއް.
މި ފަހައިފައި ހުންނަނީ ޚާއްޞަ ބޯ ފޮއްޗަކުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތާވުން . ހެނދުވުން . ބަކަރި . ބީހިކުޅުން . ކަނައްކު . ކުލުނު . އަންހެނަކަށްވުން . އަންހެނާ . އަޅައިގޮވުން . އަޅުވައިކިޔުން . އިންދުން . އުރަވަޅި . އެޅުން . އޮމާލާ . ފިރިހެނުން . ފިރިހެނެއް . ފިރިހެންދަރި . ދިއޯގެކުޅި . ދިޔޯގެކުޅި . ލައިދީގޮވުމަކީ އިސްތިރިއެކެވެ. . ލޯބިކުރުން . ސަމާސާބުނުން . ޖޯޑު . ޖޯޑުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ