...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖިދުރުކުކުޅި
.
މިކުޅި ޖަހަނީ ހަތަރު މީހުންނެވެ.
ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުގައި ލޯކަރުދާހުން ކުރެހުން އަޅައިފައި އޮންނަ އޮނެއް އޮންނާނެއެވެ.
މިހަތަރު މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން މީހުން ވައްތަރެއްގެ ކޮރެއް ލައިފައިގޮސް ހަތަރުވަނަ މީހާގެ އަތުގައި އޮންނަ އޮނުގައި ތަޅައިގަންނަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ