...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖިސްމާނީ
ނއ.
(1) ހަށިގަނޑާ ގުޅޭ.
(2) ހަށިގަނޑަށް ނިސްބަތްވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިސްޓީރިޔާ . ނުކުޅެދުން . ނުކުޅެދުންތެރި . ނުކުޅެދުންތެރިކަން . ނުކުޅެދޭމީހާ . ނޮޅާލުން . އެއްނޭވާކުދިން . އެތި . ތަދުވުން . ޗަރުކޭސް . ޞިއްޙަތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ