...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖިޒީ
ނ.
(1) ދައުލަތެއްގެ ދަށުގައިވާ ސަރުކާރަކުން އެދައުލަތަކަށް ދައްކާ ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި.
(2) މަޖާޒު:
ހަދިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެދުންފޭލި . ވެދުންފޮށި . ވެދުންފޮތި . ޑޯލާރަސްކަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ