...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖީބު
ނ.
(1) ގަމީހާއި ލިބާހާއި ކޯޓާއި ދަބަހާއި ކަމަރުފަދަ އެއްޗެހީގައި އެއްޗެހި އެޅޭގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަތަން.
(2) ތުންމަތިރިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުސްކޯޓު . ކުޑަރިޔާ . ކޯޓު . މަންސަފާ . ފައިކޭޓު . ފަޓުލޫނު . ފެންބަތްމަތާ . ތުންމަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ