...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖީބުރިޔާ
ނ.
އޮޑިދޯނި ފަހަރުގައި ނަގަންގެންގުޅޭ ކުޑަރިޔަލެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުޑަރިޔާ . ފެންބަތްމަތާ . ތުންމަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ