...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖީލު
ނ.
(1) ވިހިއަހަރުގެ މުއްދަތު.
(2) އެއްދުވަސްވަރެއްގައި ދުނިޔެއަށް އަންނަ، ޚިޔާލާއި ފިކުރުގެ ގޮތުން ދާދި އެއްކަހަލަ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅޭ މީހުން.
(3) އުމުރުގެ ފުރައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުފޮތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ