...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖުނުބުވެރިވުން
މ.
އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު އެއްދާން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އިޙްތިލާމުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މަނި ބޭރުވުމުގެ ސަބަބުން ހިނައިގަންނަން ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ