...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖުއްލާބު
ނ.
ބޮޑުކަމުދާން ފަސޭހަކުރުމަށް ކާ ބޭސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުޖޯލް . ލޮނުބޮނޑި . ލޮނުޖުއްލާބު . ސަނާމުކީ . ޖުއްލާބުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ