...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖުއްލާބު ލޮނު
ނ.
(1) މޭވާލޮނު.
(2) ބަނޑު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ފެނަށްއަޅައިގެންބޯ ލޮނުރަހަލާ ފުށް ލޮނު ވައްތަރުގެ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލޮނުބޮނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ