...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖުމްހޫރީ
ނއ.
(1) ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއްކުރާ.
(2) ޖުމްހޫރީވެރިކަމަށް ނިސްބަތްވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާރަންނާސި . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ . ރައީސް . ރައީސްކަން . ޑިމޮކުރަސީ . ޖުމްހޫރިއްޔާ . ޖުމްހޫރީ . ޖުމްހޫރީ ދުވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ