...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖުމްހޫރީ ދުވަސް
ނ.
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ޖުންހޫރިއްޔަތަށް ބަދަލުވީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސް ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހަކީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ