...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖުޒާމުބަލި
ނ.
ހަމަށާއި ނާރުތަކައް ގެއްލުންލިބޭ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް.
މިއީ ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެކެވެ.
ޢާންމުކޮށް މިބަލީގެ އަސަރު ހުންނަ ތަންތާނގައި އިޙްސާސެއް ނުހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޯޑިބަލި . ވަލުފަންޑިތަ . ލެޕުރަސީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ