...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖޫރިމަނާ
ނ.
ކުރާކުށެއްގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ކުށްކުރާމީހާގެ އަތުން އަތުލާ ފައިސާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވާރުދުރޯ . ދަންބެރުބޭލުން . ޑެމަރޭޖު . ޖުރިމަނާ ކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ