...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖޫރީން
ނ.
(1) ޝަރީޢަތެއް ހިނގާއިރު އެ ސަރީޢަތުގެ އަޑުއަހައި ފެންނަ ގޮތެއް ފަނޑިޔާރަށް ދެންނެވުމަށް ހުވައެއްކޮށްގެން ތިބޭ ބައެއް.
(2) މުބާރާތެއް އިންސާފުކުރުމަށް ތިބޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ޓީމު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ