...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖޭނބު
ނ.
(ސ) ގަހެއްގައި އަޅާ ކުދިކުދި މޭވާއެއް.
މީގެ އެތެރޭގައި ހުންނާނީ ފޮނިރަހަލާ ދިޔަޔާއެކުވެފައިވާ ކުދިކުދި ފުށްތަކެއް ކަހަލަ އޮށް ތަކެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ