...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖޭމު
ާ ކުދިކުދިމޭވާއެއް.
މީގެ އެތެރޭގައި ހުންނާނީ ފޮނިރަހަލާ ދިޔަޔާ އެކުވެފައިވާ ކުދިކުދި ފުއްތަކެއްކަހަލަ އޮށްތަކެކެވެ.
(2) ހަކުރު އަޅައިގެން މޭވާއިން ކައްކައި ތައްޔާރުކުރާ ކާ އެއްޗެއް.
މިބޭނުންކުރަނީ ޕާންފަދަ އެއްޗެހީގައި ޖަހައިގެން ކެއުން ފަދަ ކަންކަމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުދިބިސްކޯދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ