...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖޯކަރު
ނ.
(1) ތާސްބައިގައި ވަކިރަނގައެއްގައި ނުހިމެނޭގޮތަށް އޮންނަ ގަނޑެއް.
މިގަނޑުގައި ކުރަހައިފައި ހުންނާނީ ހެއްވާސިފަޔަކަށްހުންނަ ސޫރައެކެވެ.
މިގަނޑު ބޭނުންކޮށްގެން ތާސްބައިން ޚާއްޞަ ކުޅިވަރެއް ކުޅެއެވެ.
(2) މަޖާޒު:
ހެއްވާގޮތް ހުންނަމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ