...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖޯލި
ނ.
އިށީނދެ އޮށޯވެ ހެދުމަށް އެތެރެއަށް ފުންކޮށް ހުންނާނެ ހެން ގޮޅިހުންނަ ގޮތަށް ރޯނުފަދަ އެއްޗަކުން ގަތައިފައި ނުވަތަ ގޯނި ފަދަ އެއްޗެއް ޖަހައިގެން ދަނޑިން، ނުވަތަ ދަގަނޑުހޮޅިން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޮޅިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ