...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖޯގުރަފީ
ނ.
(1) ދުނިޔޭގެ ބިންތަކާއި ކަނޑުތަކާއި ބެހިފައިވާ ބައިތަކާއި އެބިންތަކުގައި ތަބަޢީގޮތުން ލައްވައިފައިވާ އެއްޗިއްސާއި މޫސުމާބެހޭ ޢިލްމު.
(2) ބިމުގެ ގުދްރަތީ ހާލަތްތަކާއި ސިޔާސީ ބެހުންތަކާބެހޭ ޢިލްމު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޖުޣުރާފިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ