...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖޯޑު
ނ.
(1) އެއްނަސްލެއްގެ ދެޖިންސުގެދޭތި.
(2) ބައެއް ކަހަލަ އެއްޗެހީގެ ދެކިބަ.
(3) ސައިބޯޖޯޑު.
(4) މަޖާޒު:
މާބޮޑަށް ގުޅިގެން އުޅޭ ދެމީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެކިވެރިވެލާ . ރަނޑު . ރާޑި . ރާޑިކުރުން . ރާޑިވުން . ބަންޑާރަގަނޑު . ބިސްދިނުން . ބުޅާކޯޅުން . ކަނައްކުހަމަވުން . ކާކާ . ކާކާލުން . ކޯޅިތަށި . އަވަގެރި . އަތްޖޯޑުކުރުން . އިރުއްތޭ . އިރުއްތޭވުން . އުޅައް . ވަތުތަށި . މަތީކިބަ . މަގު . މަޑަގަސްކަރަބިބީ . މުޑުވައްކުރުން . ފަތިތަށި . ފުށްސައި . ފުރަވެރިވެލާ . ފޫކިބަ . ދެއަތްޖޯޑުކުރުން . ތަށިމުށި . ތަބުލާ . ތުންބިބީ . ސައިޕޯޓު . ސަލާންކުރުން . ޖޯޑު . ޖޯޑުބިޖޯޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ