...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗަކަ
ނ.
(1) ހަޑިކިސަޑުގަނޑު.
(2) ތަތްކިލާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލާކުވުން . ހާކާލިބުރުވާލި . ހިނިގަތުން . ހިލޭޖެހުން . ހިޔަނި . ހިޔަނިއެޅުން . ހެހުން . ހެރުން . ހެލުން . ހެޔޮވަރު . ހެޔޮވަރުކަން . ހެޔޮވަރުކުރުން . ހެޔޮވަރުވުން . ހޮނުއެޅުން . ނަންކިއުން . ނަކަލުނެގުން . ނަކަލުކުރުން . ނަޖިސްވުން . ނިވާފަތް . ނޭވާއެޅުން . ރަހަ . ރަހައައުން . ރާހަތްވުން . ރާހުތްއެޅުން . ރުޅިބޭލުން . ރޭޓު . ރޯދަމަހުދިއްގާ ގަހަށް ހެދުން. . ބަނޑަވަރު . ބަނޑުލައިލޫދުން . ބަންޑާރަކުރުން . ބަންޑާރަވުން . ބަދަލަށްބަދަލު . ބަދަލުކުރުން . ބަލިއެރުން . ބަގީޗާގަސް . ބާ . ބިޔަރު . ބިލެތް . ބުރޫޖެހުން . ބެލުން . ބޭލުން . ބޮށިގަނޑަ . ބޮޑުކޮށުން . ކަޅުއޮށްފުންމިއަށް ކާފަރުން އަރާ އޮތްހެން . ކަޅުއޮށްފުންމިއަށްކާފަރުންއެރިހެން . ކުރިއެރުން . ކުރެހުން . ކުދު . ކުލަޖެހުން . ކުސަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ