...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗަކޮއި
ނ.
(ޅ) ކަލޭ.
މިއީ އަންހެނުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ބޭނުންކުރާ ބަހެކެވެ.
ރުޅި އައުމުންވެސް، މި ބަސް ބޭނުންކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ