...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗަސްޖެހުން
މ.
ދޫ މަތީތަލީގައި ޖައްސައިފައި ގޮއްވާލާ އަޑެއް ގޮއްވުން.
މިއީ ނުރުހުމާއި ފޫހީގެ އަސަރު ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޗޮއްކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ