...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗާބީ
ނ.
(1) އެސްޕިރޭނާއި ކެނބުފަދަ އެއްޗެހި އޮޅުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް.
(2) ބައިސްކަލްގެ ފިޔަވަޅު ހަރުކުރާތަން ހަރުކުރުމަށް ޓަކައި ޖަހާތަޅުއިއްޔެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކެނބު . މައިސޯބު . މެޝިން . ފޯނުފޮށި . ލަވަފޮށި . ޗާބީދިނުން . ޗާވި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ