...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗާޓަރު
ނ.
(1) މުދާ ނުވަތަ ފަސިންޖަރުން އުފުލުމަށްޓަކައި، މަތިންދާ ބޯޓެއް ނުވަތަ ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދެއް އެދަތުރަކަށް ޓަކައި ކުއްޔަށް ހިފާ ހިފުން، ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ދޫކުރުން.
(2) އ.ދ.
ފަދަ ބޮޑެތި ޖަމާޢަތް ތަކުގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ