...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗިޅިޔާ
ނ.
ތާސްބައިގެ ހަތަރު ރަނގައިގެ ތެރެއިން އެއް ރަނގަޔަށް ކިޔާ ނަން.
މިއީ ކަޅުކުލައިގެ ރަނގައެކެވެ.
ވައްތަރުވާނީ 3 ފަތް ހުންނަ ފަތްކޯޅިއަކާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކާލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ