...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗިސް
ނ.
(1) ފިތިގެންވާ ފިސް.
(2) ދިޔާއެއްޗެއް ކުއްލިޔަކަށް ނުކުންނަ ނުކުތުން.
މިސާލު:
އޭނާގެ ލޮލުން ޗިސް ލައިފައި ކަރުނަ އަތުވެއްޖެއެވެ.
(3) ތަތްކަމެއް ނުވަތަ ތެތްކަމެއް ހުރި މުރަނަކަމެއް ނެތް އެއްޗެއްވާ ކުދިކުދި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރައްކާ . ރިހާކުރުބަގީޗާ . ބޮލިގަނޑު . ކަހަނބުކޮކާ . ކިސްމާ . ކިސްމޭ . ކުޅި . އަތުކުޅި . ފައްސިހި އެޅުން . ފަލަށް އެރުން . ފަޗިސްކުޅުން . ފަޗިސްއެޅުން . ފަޗިސްފޮތިގަނޑު . ފާތެއްޔަށްވެއްޓުން . ފާތެލި . ފިހިނބުރު . ފިހިރެ . ފިހިބުރެ . ފިސްވުން . ދިޔަތެޅުން . ތާނައްތެޅުން . ލުނބޯގަސް . ގިޗުން . ގޮށުވައިލުން . ގޮޓި . ގޮޓިބައި . ގޮޓިކުޅުން . ސިރުވަލު . ޗިސް . ޗިސްޗިސްކޮށްލުން . ޗިސްޗިސްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ