...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗިސްމޭ
ނ.
(1) މަސްމަހާމެހީގެ ގޮހޮރުގަނޑުގެ އެއްބައި.
މިބައި އޮންނާނީ ރަތްމުށި ކުލައިގައެވެ.
މޫލައިފައި އޮންނަ ގަސްބުޑެއް ސިފައިގައެވެ.
މި ގުނަވަނުގެ މަސައްކަތަކީ ހަޖަމު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދިޔަވަރު އޯފައްދައި ދިނުމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިސްމާ . ކިސްމޭ . ފިހިނބުރު . ފިހިރެ . ފިހިބުރެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ