...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗީސް
ނ.
(1) ހަލުއިކޮށް ކައްސައިލައިގެން ދިއުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
(2) ދިޔާއެއްޗެއް ކުއްލިއަކަށް ނުކުންނަ ނުކުތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ