...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗުސް
އ.
(1) އެތެރޭގައި ހުރި އޮލައެއްޗެއް ކުއްލިއަކަށް ނުކުންނަ ގޮތާމެދު ބުނެއުޅޭ ގޮތެއް.
(2) އެތެރޭގައި ހުރެފައި ކުއްލިއަކަށް ބޭރަށް ނުކުންނަ ގޮތާމެދު ބުނެއުޅޭ ގޮތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ