...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗޫސް
ނ.
(1) މާބޮޑަށް ކުޅިއެއްޗެތި ކެވުނީމާ އަނގައިން ގޮއްވޭ އަޑެއް.
(2) ބާރަށް ހަލުއިކޮށް ދެމިގަނެގެންދާ ދިޔުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
އޭނާ ޗޫސްލާފައި ދެމިގަނެގެން ހިނގައްޖެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޗޫސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ