...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗެކު
ނ.
(1) ބޭންކުގައި އޮންނަ އެކައުންޓަކުން ފައިސާނެގުމަށް އެ އެކައުންޓެއްގެ ވެރިއަކު ސޮއިކޮށްފައި ދޭ ގޮތަށް އޮންނަ ލިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަލް . ފާސްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ