...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗެމްޕިޔަން
ނ.
(1) ކުޅިވަރަކުން މޮޅުވާމީހާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތް.
(2) މެޗެއް ކާމިޔާބުރާ ފަރާތް.
(3) މުބާރާތަކުން މޮޅުވާ ފަރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ